New High School located in Kraków with bilingual learning program (polish & IB)! Nowe liceum w Krakowie z dwujęzycznym programem nauczania (polski & IB)!
Get a great start for your college career! Twoja przyszła kariera rozpoczyna się tutaj!
Having 10 years experience in educational field, we are recruiting for the 2019/2020 classes in our new High School. Don’t miss it! Posiadając 10 lat doświadczenia w prowadzeniu instytucji szkolnych, rekrutujemy do naszego nowego liceum na rok 2019/2020. Nie przegap rekrutacji! Sprawdź szczegóły.
Zobacz naszą szkołę przy ul. Pilotów 4c.
Sprawdź wywiad z założycielką.